Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/uov/public_html/rak.waw.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Informacja o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy 2018

Wzmianka o zajęciu komorniczym na świadectwie pracy

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Zajęcie komornicze w świadectwie pracy Świadectwo pracy to dokument, który pracownik otrzymuje od pracodawcy w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Sposób jego sporządzania i wydawania powinien być zgodny z Kodeksem Pracy oraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

W świadectwie pracy powinny być zawarte informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy, stanowisk które zajmował, sposobu lub przyczyn ustania stosunku pracy, uprawnień pracowniczych, uprawnień ubezpieczeniowych oraz ewentualnego zajęcia komorniczego wynagrodzenia. Zajęcie egzekucyjne może być związane na przykład z niespłaconym długiem czy zaleganiem z alimentami. Informacja o nim pojawia się również w aktach osobowych. Ponieważ komornik jest uprawniony do stosowania różnych środków, oczywiście w ramach obowiązujących przepisów, może dokonać zajęcia egzekucyjnego renty, emerytury, pensji, rachunku bankowego, ruchomości i nieruchomości itd.

W przypadku gdy z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy dług pracownika nie został jeszcze spłacony w całości, nie podaje się w świadectwie pracy jaka kwota została do potrącenia. Należy wpisać tylko ile zostało zajęte do tej pory. W ogóle w świadectwie pracy powinny znaleźć się następujące dane dotyczące sprawy egzekucyjnej: dane komornika, numer sprawy, kwota potrącona do tej pory z pensji. Pracodawca jest zobowiązany do posiadania aktualnej wiedzy na temat wystawiania świadectw pracy. Oto przykładowy wzór zapisu dotyczącego zajęcia komorniczego: „Wynagrodzenie zajęte przez Komornika Sądowego Rewiru … przy Sądzie Rejonowym dla miasta …. (tu dokładny adres), nr sprawy egzekucyjnej: … Potrącono z wynagrodzenia pracownika kwotę … zł”. Natomiast jeśli chodzi o informacje zawarte w aktach osobowych, to przechowuje się w nich potwierdzenia dokonania czynności dotyczących zajęcia wynagrodzenia pracownika za pracę, w nawiązaniu do prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego. Organ, który prowadzi czynności egzekucyjne powinien zostać powiadomiony o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę. W związku z tym należy wystosować odpowiednie pismo do komornika.

3
6One Comment

  1. Mesje 07/26/2017 19:35 Odpowiedz

    Całkowite zniewolenie poprzez zadłużenie.

Dodaj komentarz