Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/uov/public_html/rak.waw.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Wstępne i okresowe szkolenia BHP dla pracowników 2018

Co jaki czas trzeba robić obowiązkowe szkolenia BHP?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

szkolenia bhpSzkolenia z zakresu BHP są szkoleniami obowiązkowymi. Koszty co do ich organizacji ponosi w całości pracodawca a pracownik jest zobligowany je odbyć w czasie przeznaczonym na pracę. Jeśli zachodzą takie okoliczności, że nie jest w stanie uczestniczyć w kursie w godzinach pracy to należy mu się rekompensata za odbycie go po godzinach lub w innym wyznaczonym terminie. Rozróżnia się szkolenia wstępne a wśród nich instruktaż ogólny i stanowiskowy jak też szkolenia okresowe.

Te pierwsze zobowiązani są odbyć pracownicy nowozatrudnieni, uczniowie szkół zawodowych udający się na praktyki oraz studenci. W szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich jako tako nie ma obowiązku przeszkalania młodzieży w zakresie BHP, jednak poznają oni zasady bezpieczeństwa i higieny w warunkach szkolnych i pozaszkolnych podczas specjalnych zajęć lekcyjnych. Uświadamianie uczniów w zakresie BHP jest istotne gdyż może skutecznie zapobiegać wielu groźnym wypadkom tak na terenie szkoły jak i poza nią.

Jeśli chodzi o szkolenia okresowe BHP powinny się one odbywać wedle zajmowanego stanowiska, raz na rok, nie rzadziej niż raz na 3, 5, 6 lat. Nie rzadziej niż na rok szkolenia muszą przechodzić osoby pracujące w szczególnie uciążliwych warunkach. Trzeba też zaznaczyć, że mają one obowiązek noszenia odzieży ochronnej, w której skład wchodzą kombinezony, bluzy ochronne, rękawice różnych rodzajów, buty zabezpieczające stopy przed uderzeniem ciężkich przedmiotów oraz okrycia głowy. Wyposażenie w taką odzież pracownika należy do pracodawcy.

Raz na 6 lat instruktaż BHP powinni przejść pracownicy biurowi i administracyjni. Z kolei nie rzadziej niż co 5 lat pracodawcy, pracownicy na stanowiskach kierowniczych, konstruktorzy maszyn, technolodzy, inżynierowie i osoby z wykształceniem technicznym. Okres 3 lat przypisany jest pozostałym pracownikom na zasadach ogólnych odnośnie BHP.

Obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń jest wymogiem koniecznym dla ugruntowania zasad bezpieczeństwa i higieny jak też zapoznawania pracowników z nowymi informacjami techniczno- organizacyjnymi.

0
0