Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/uov/public_html/rak.waw.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/uov/public_html/rak.waw.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać bezrobocie? 2018

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

[Głosów:1    Średnia:5/5]

rejestracja w urzędzie pracyZasiłek jest świadczeniem wypłacanym osobom bezrobotnym. Aby mogły go pobierać muszą spełnić określone warunki. Należą do nich przede wszystkim konieczność zarejestrowania się we właściwym da miejsca zameldowania urzędzie pracy, po to, aby nabyć status bezrobotnego. Zawsze w takiej sytuacji należy mieć ze sobą odpowiednie dokumenty takie jak: świadectwa pracy ze wszystkich miejsc pracy gdzie było się zatrudnionym, świadectwa ukończenia ostatniej szkoły (studia, szkoła policealna, szkoła średnia itd.), numer NIP, legitymację ubezpieczeniową oraz dokument potwierdzający tożsamość danej osoby.

Jak krok po kroku stać się osobą bezrobotną?

JAK WYGLĄDA REJESTRACJA W URZĘDZIE PRACY?

W następnej kolejności należy na podstawie tychże dokumentów wypełnić kartę rejestracyjną i potwierdzić ją własnoręcznym podpisem. Zawsze pracownik urzędu jeszcze raz sprawdzi jej poprawność. W taki oto sposób prawnie dana osoba jest bezrobotnym. Jeżeli urząd pracy nie może w danej chwili zaproponować jej odbycia stażu, skierować do prac interwencyjnych, na szkolenia czy przygotowanie zawodowe, będzie ona mogła pobierać zasiłek. Należy jednak pamiętać, że jeżeli takowe propozycje ze strony urzędu pojawią się to odmowa skorzystania z nich pozbawi nas prawa do zasiłku.

 

BEZROBOCIE DLA OSÓB PO URLOPIE WYCHOWAWCZYM

Wśród szeregu osób, jakim przysługuje prawo do zasiłku są także kobiety wracające po urlopie wychowawczym, które zostały zwolnione z pracy. Aby mogły starać się o prawo do zasiłku 6-cio lub 12-sto miesięcznego muszą jak najszybciej zarejestrować się w urzędzie pracy. Zwlekanie z tą czynnością zbyt długo także spowoduje negatywne skutki w kwestii pobierania zasiłku. Pracownice po urlopach wychowawczych, aby mogły pobierać owo świadczenie nie mogą w okresie po zwolnieniu a przed zarejestrowaniem się podejmować żadnego innego zatrudnienia ani dorabiać, ponieważ wtedy traci się prawo do zasiłku. Wedle przepisów prawa stosowanych dla innych bezrobotnych zasiłek jest przyznawany, jeśli dana osoba w okresie 18 miesięcy pracowała przez czas co najmniej 365 dni. Urlop wychowawczy jest wliczany do tego okresu.

 

KURONIÓWKA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Od niedawna zasiłki dla bezrobotnych mogą być przyznawane osobom, które prowadziły działalność gospodarczą a następnie zawiesiły ją. Jest to dla nich spora pomoc zwłaszcza, jeśli ich działalność w danej chwili nie przynosi dochodów i staje się nierentowną, można w ten sposób przeczekać ciężki okres. Zasiłek przyznawany jest na okres 6 lub 12 miesięcy zależnie od kilku istotnych czynników: sposobu rozwiązania umowy o pracę, stopy bezrobocia na danym terenie podlegającym określonemu urzędowi pracy oraz w zależności od tego czy dana osoba prowadziła działalność gospodarczą.

1
0Dodaj komentarz