Rynek pracy 2015

Prawo pracy, oferty pracy w Polsce, zatrudnienie za granicą, zawody z przyszłością

dieta pracownicza’

Dieta za szkolenie za granicą

Dieta za szkolenie za granicą

W przypadku, gdy pracodawca wysyła swojego pracownika na szkolenie, może być to potraktowane podobnie jak podróż służbowa i wówczas w celu obliczenia należnej pracownikowi diety stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.