Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/uov/public_html/rak.waw.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Praca w dziale inwestycji - zakres obowiązków 2018

Specjalista ds. inwestycji

[Głosów:0    Średnia:0/5]

inwestorChcąc tego, czy nie nasze życie obraca się wokół inwestycji. Rozumiane mogą być one różnorodnie.

W znaczeniu potocznym inwestować możemy w samego siebie, poprzez ciągłą edukację, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, czy po prostu dbanie o swój wygląd. W wymiarze ekonomicznym za inwestycję uznać należy pewien nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie własnego majątku.

Powiększać aktywa można poprzez inwestycje w kapitał trwały oraz w mniej namacalne zapasy, czy wartości niematerialne, związane choćby z kapitałem ludzkim.

Charakter inwestycji nie jest zatem jednorodny. Wyróżnić możemy tak inwestycje krótkoterminowe, jak i te, których czas realizacji pozostaje rozłożony w czasie. Z planowaniem takiego typu inwestycji długoterminowych najczęściej borykają się przedsiębiorstwa i jednostki samorządów terytorialnych.

Zaplanowanie rzetelnego planu realizacji inwestycji, który uwzględniałby wszelkie najważniejsze zmienne od których zależne jest powodzenie projektu oraz wskazywał na źródła finansowania przedsięwzięcia wymaga gruntownej wiedzy z zakresu finansów oraz ogromnego doświadczenia w zakresie przewidywanym przez rodzaj określonej inwestycji. A mogą być one różne. Wymienia się inwestycje rzeczowe, finansowe oraz inwestycje w kapitał ludzki. W kategorii celu wyróżnić możemy natomiast projekty nastawione na modernizację, rozwój, czy te, które dotyczą interesu lokalnej społeczności.

O tym jak szerokie jest pojęcie inwestycji oraz jaką wiedzą trzeba dysponować, aby plan inwestycyjny okazał się sukcesem, czyli przyniósł oczekiwane rezultaty, wiedzą najlepiej jednostki samorządowe. To w ich zakresie leży bowiem ustalanie planów inwestycji infrastrukturalnych przyczyniających się do podnoszenia standardów życia społeczeństwa.

Rozwój gospodarczy zogniskowany jest wokół inwestowania, co staje się jednocześnie przepustką do znalezienia pracy dla wielu specjalistów do spraw inwestycji. Poszukiwani są specjaliści w różnych dziedzinach.

Jest to zarówno nadzór nad inwestycjami budowlanymi, planowanie i monitorowanie przebiegu w zakresie inwestycji finansowych, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, czy nadzór nad inwestycjami kulturalnymi. Ze względu na charakter obszaru inwestycyjnego specjalista do spraw inwestycji w danej dziedzinie powinien posiadać wyższe wykształcenie z określonego zakresu.

Najbardziej poszukiwani są jednak absolwenci wyższych uczelni ekonomicznych biegli z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania. Charakter pracy specjalisty ds. inwestycji wymaga nie tylko analitycznego i perspektywicznego myślenia i umiejętności pracy w grupie oraz odporności na stres, ale także wysokich zdolności negocjacji.

Do zadań specjalisty należy bowiem niejednokrotnie negocjowanie warunków przeprowadzanych transakcji, analiza otoczenia oraz opracowywanie raportów inwestycyjnych. Praca na stanowisku specjalisty ds. inwestycji obarczona jest dużą odpowiedzialnością za jak najbardziej optymalne i mądre wykorzystanie powierzanych funduszy.
Praca ta, choć zazwyczaj stresująca, dla osób, które cenią sobie wyzwania oraz wykazują duże zdolności organizacyjne oraz kierownicze, może być niezmiernie satysfakcjonująca. Jest to satysfakcja zarówno psychiczna, jak i finansowa. Minimalne zarobki dla specjalistów w tej branży przekraczają bowiem kwotę 3 tys. zł.

0
0