Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/uov/public_html/rak.waw.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Dokumenty potwierdzające staż pracy 2018

Jak udekumentować staż pracy?

[Głosów:2    Średnia:1.5/5]

staż pracyOd stażu pracy zależy bardzo wiele uprawnień pracowniczych. Mówimy tu nie tylko o świadczeniach urlopowych, ale i o dodatkach za wysługę lat, odprawie pracowniczej. Poza tym, odgrywa od kluczową rolę podczas obliczania wysokości emerytury oraz od kiedy możemy na nią przejść. W związku z powyższym duże znaczenie ma tu udokumentowanie przepracowanych lat, zwłaszcza kiedy byliśmy zatrudnieni u wielu pracodawców albo pracowaliśmy za granicą naszego karku.

Jak potwierdzić okres zatrudnia w danych latach?

Nie ulega wątpliwości to, że dokumentem potwierdzającym nasze zatrudnienie jest świadectwo pracy, które jest wystawiane pracownikowi po ustaniu stosunku pracy. Przede wszystkim, pracodawca umieszcza w nim takie informacje jak: okres wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, tryb rozwiązania lub okoliczności lub wygaśnięcia stosunku pracy, inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Niestety czasami się tak zdarza, że zawieruszy się gdzieś świadectwo pracy, w tym wypadku możemy staż pracy udokumentować za pomocą innych dokumentów pisemnych, takich jak:

  • pisemne zaświadczenie pracodawcy,
  • legitymacje ubezpieczeniowe, zawierające odpowiednie wpisy o okresach zatrudnienia,
  • legitymacje służbowe,
  • umowy o pracę,
  • wpisy w dowodach osobistych,
  • pisma kierowane przez zakłady pracy do pracownika w czasie trwania zatrudnienia, np. o udzieleniu urlopu, mianowaniu.

Oczywiście, sytuacja komplikuje się wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie przedstawić żadnych z powyższych dokumentów pisemnych potwierdzających nasze zatrudnienie w określonym zakładzie pracy. W tym wypadku pracownik może złożyć oświadczenie ZUS Rp-8, które jest dokumentem potwierdzającym brakujący okres zatrudnienia zeznaniami świadków oraz własne oświadczenie ZUS Rp-9. Składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 Kodeksu karnego) za składanie fałszywych zeznań. Jednakże musimy mieć świadomość tego, że w przypadku nieuznanaia okresu zatrudnienia potwierdzonego zeznaniami świadków, można dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu odwoławczym.

Warto też wspomnieć o tym, że udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą liczą się do stażu pracy w Polsce. Otóż, aby były prane pod uwagę należy je potwierdzić:

Musimy też wiedzieć o tym, że jeżeli, np. pracodawca nie będzie chciał uznać naszego stażu zagranicznego, zawsze możemy się odwołać do sądu pracy.

Jak widać, staż pracy można udokumentować na różne osoby, ale najlepiej jest po ustaniu stosunku pracy przechowywać wszystkie świadectwa pracy w jednym miejscu, co powinno nas uchronić przed ich zawieruszeniem się wśród innych dokumentów.

1
0