Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/uov/public_html/rak.waw.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Księgowanie nagród dla członków zarządu 2018

Jak księgować nagrody dla członków zarządu?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Nagrody dla członków zarząduCzłonkowie zarządu powołani zostają przez odpowiedni organ osoby prawnej do reprezentowania spółki kapitałowej, spółdzielni lub stowarzyszenia oraz do prowadzenia ich spraw. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie odpowiedniej umowy, natomiast mogą przysługiwać im świadczenia dodatkowe.

Zasady księgowania nagród pracowniczych oznaczają odpowiednie ujęcie w księgach rachunkowych, że dane świadczenie posiada charakter nagrody, a także wymienienie obciążeń pracownika i pracodawcy – na składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Również w przypadku dodatkowych pieniędzy dla członków zarządy należy to odpowiednio zaksięgować. Na przykład wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ujmowane są w kosztach działalności operacyjnej. Są one ewidencjonowane na tym koncie, co wynagrodzenia dla pracowników. Natomiast należy wyszczególnić, że dane wynagrodzenie dotyczy członka zarządu. Zobowiązania wobec członków zarządu księguje się na koncie dotyczącym rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, które dotyczy też pracowników. Istnieje możliwość wydzielenie osobnego konta w ewidencji analitycznej.

Natomiast istotne jest to, że wypłaty rzecz członków zarządu, które dokonywane są z zysku powinny być ujmowane na innym koncie, dotyczącym rozliczenia wyniku finansowego. Dotyczy to „tantiemy”, czyli dodatkowego wynagrodzenia w postaci udziału w zysku, dotyczącym danego roku. Tego rodzaju wynagrodzenie przysługuje z racji pełnienia  funkcji członka zarządu. Nie ma nic wspólnego z posiadanymi akcjami w spółce, dlatego „tantiema” nie może być potraktowana jako przychodów z udziału w zyskach, które podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu. Stosuje się tutaj opodatkowanie na zasadach ogólnych. Podatkowa kwalifikacja uzależniona jest od podstawy prawnej funkcji pełnionej przez członka zarządu. Natomiast niewątpliwie wszelkiego rodzaju dodatkowe świadczenia stanowią istotne wsparcie finansowe, bez względu na to czy chodzi o udział w zysku spółki czy premię uznaniową.

0
0Dodaj komentarz