Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/uov/public_html/rak.waw.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Jak rozwiązać stowarzyszenie krok po kroku? 2018

Formalne rozwiązanie stowarzyszenia – jak to zrobić?

[Głosów:2    Średnia:2/5]

formalności prawno-księgowe w fundacjachStowarzyszenie to organizacja społeczna powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. W Polsce specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie skodyfikowanymi i mającymi specjalne cele, są: partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe i cechy rzemieślnicze. Cechą wspólną wszystkich tych organizacji jest to, że nie zarabiają na swojej działalności.

Jak przebiega formalne zakończenie działalności stowarzyszenia?

Do naturalnych sposobów rozwiązania stowarzyszenia należy zaliczyć przyczyny uregulowane w jego statucie. Stowarzyszenie może powstać w celu załatwienia konkretnej sprawy. Statut może przewidywać, że stowarzyszenie ulega rozwiązaniu, gdy cel, który stanowił źródło jego powstania, zostanie zrealizowany. Przykładem podobnego mechanizmu może być powstanie stowarzyszenia na czas określony, na przykład na 5 lat czy też do czasu zakończenia studiów.

Podobnie jak przy zakładaniu stowarzyszenia, wymagane były konkretne dokumenty, tak przy formalnej likwidacji organizacji, również potrzebne są stosowne wnioski. Należą do nich:

– wniosek o dokonanie skreślenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych,

– protokół z zebrania członków wraz z listą obecności,

– uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia,

– uchwała o wyznaczeniu likwidatora (może to być dotychczasowy przedstawiciel stowarzyszenia lub wszyscy jego członkowie),

– uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania tego majątku,

– potwierdzenie faktu podania do publicznej wiadomości przez likwidatora informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że takie ogłoszenie powinno mieć miejsce co najmniej na 30 dni przed złożeniem wniosku o wykreślenie organizacji z rejestru stowarzyszeń zwykłych),

sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za dany rok do dnia podjęcia decyzji o likwidacji.

Wykreślenie organizacji z ewidencji jest bezpłatne, a organ nadzoru ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Za wykreślenie z rejestru KRS stowarzyszenie zapłaci 300 zł. Jeśli dodatkowo stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą, wykreślenie z rejestru przedsiębiorców to koszt 150 zł, a z Monitora Sądowego i Gospodarczego 250 zł.

6
1Dodaj komentarz